Anto คืออะไร

Anto คือสื่อกลางในการสื่อสารระหว่าง Hardware เข้าสู่ Internet และมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้าน Internet of Things ได้ง่ายขึ้นครับAnto เป็นสื่อกลางในการสื่อสาร ให้คุณใช้บริการฟรี เป็นเสมือนตัวกลางในการสื่อสารระหว่างสิ่งต่างๆบนโลกอินเตอร์เน็ต เช่น คุณต้องการสั่งงานบอร์ดไมโครคอลโทรลเลอร์ผ่านอินเตอร์เน็ตโดยใช้โทรศัพท์มือถือของคุณ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันระบบเรารองรับการติดต่อสื่อสารผ่าน HTTP, HTTPS, MQTT, MQTTS, Websocket ทำให้ทีมของคุณไม่ต้องเสียเวลาในการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์ รวมถึงดูแลรักษาระบบ

เป้าหมายของเรา

ในปัจจุบันเราเปิดให้ใช้บริการ Anto มาแล้วกว่า 2 ปี มีนักพัฒนาในกลุ่มมากกว่า 2,000 คน ผลิตผลงานที่สามารถทำงานได้จริงติดตั้งจริงในหลายโปรเจค โดยเราตั้งเป้าเป็น Internet of things platform ที่ใช้ง่ายที่สุดแม้เป็นเด็กมัฐยมปลายก็สามารถนำ Anto ไปทำโครงงานได้ และเราก็ยึดถือเป้าหมายนี้เป็นสำคัญที่สุดในการพัฒนา platform ของเรา

ข้อมูลติดต่อ

สอบถามปัญหาผ่านทางกลุ่ม facebook : https://www.facebook.com/groups/anto.io/
ติดต่อผ่านทาง Email : [email protected]

results matching ""

    No results matching ""