เตรียมตัวเริ่มต้น

Hardware ที่ต้องการ

 1. NodeMCU v1.0 ( หรือตระกูล esp8266 แต่แนะนำให้ใช้ NodeMCU )
 2. Prototype Board
 3. LED 3 ตัว (เขียว ,เหลือง ,แดง)
 4. ตัวต้านทาน R 330 โอห์ม
 5. สายจัมป์
 6. สาย micro usb ( ตรวจสอบสายว่าสามารถโอนข้อมูลได้ )

Software ที่ต้องการ

 1. Arduino IDE v1.8 ขึ้นไป
  ดาวน์โหลดได้ที่ https://www.arduino.cc/en/Main/Software

 2. Driver ของ NodeMCU
  ถ้าหากใช้ NodeMCU version 0.9 ให้ดาวน์โหลด Driver และติดตั้ง ดาวน์โหลด
  ถ้าหากใช้ NodeMCU version 1.0 ให้ดาวน์โหลด Driver และติดตั้ง ดาวน์โหลด

  ข้อสังเกตุ
  ถ้าเป็นบอร์ดเหมือนกับในรูปภาพด้านบนให้โหลด version 1.0
  ถ้าเป็นบอร์ดสีดำแต่ขนาดใหญ่กว่าภาพด้านบนให้โหลด version 0.9
  ถ้าเป็นบอร์ดสีเหลืองให้โหลด version 0.9

 3. การติดตั้งให้ arduino รู้จัก board NodeMCU
  เข้าเมนู File > Preferences จากนั้นใส่ข้อความว่า
  http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
  ลงไปในช่อง Additional Board Manager URLs แล้วกดตกลง

 4. การติดตั้งบอร์ด
  เข้าเมนู Tools > Boards Manager พิมพ์ในช่องค้นหาว่า esp8266
  กดเลือก Install รอการติดตั้ง (ใช้เวลาสักครู่)

 5. ติดตั้ง Library Anto
  เข้าเมนู Sketch > Include Library > Manage Library พิทพ์ในช่องค้นหาว่า anto-esp8266
  กดเลือก Install รอการติดตั้ง

สร้าง Things Channel key

Login เข้าสู่เว็บไซต์ กรอก username password ให้ถูกต้อง

 • สร้าง Things

 • สร้าง Channel สร้างทั้งหมด 3 channel (LED1, LED2, LED3)

 • สร้าง Key

results matching ""

  No results matching ""