เตรียมตัวเข้าใช้งาน Anto

สมัครเข้าใช้งาน

  1. เข้าหน้าเว็บ anto.io -> กด Sign up -> กรอกข้อมูล -> Create a new account

เข้าใจหัวใจหลักสำคัญของ Anto

  1. Things ( สิ่งของ )
  2. Channel ( ช่องเก็บข้อมูล )
  3. key ( กุญแจ )

ตัวอย่างแบบง่าย เราจะมาทำโปรเจค "กล่องนมอัจฉริยะ" กัน

เมื่อเราเข้าใจหลักการแล้วเราลองมาสร้าง Things Channel key บน Anto กัน

  1. ทำการ login เข้ามาที่หน้าเว็บ https://www.anto.io/login
  2. สร้าง Things ที่ชื่อว่า milkBox

  3. สร้าง Channel เก็บค่า อุณหภูมิของนม , ปริมาณนมในกล่อง

  4. สร้าง key ในการอ่านค่าทั้งหมด

results matching ""

    No results matching ""